باسمه تعالی

همکار ارجمند شاغل در دبیرستان دهخدا :

   ضمن سلام و خسته نباشید لازم به توضیح می باشد در راستای طرح تکمیل اطلاعات خبره و عالی لازم است همکاران محترم نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نموده و مدارک لازم را هر چه سریعتر به مدرسه تحویل نمایند.

 

فرم های خبره  :  فرم 1 -  فرم2 - فرم3

فرم های عالی :  فرم 1 - فرم 2 - فرم3

 فونت ها - دانلود

 

 

لازم به تذکر است جهت جلوگیری از بهم خوردن فرم ها لازم است حتما نسبت به دانلود و نصب فونت ها اقدام نموده سپس نسبت به تکمیل فرمها اقدام نمایید .

 

* هرکدام از فرمهای خبره و عالی شامل سه برگ فایل ورد 2007 می باشد که بعد از تکمیل  :

 

    1- از هر فایل پرینت گرفته و هر همکار 3 پرینت خود را به واحد فناوری تحویل نماید .

    2- لازم است بین 40 تا 100 صفحه مقاله مطابق بخشنامه تهیه گردد و فقط فایل PDF مقاله داخل یک سی دی رایت شده که باید در سی دی حتماً نام مقاله همان نام و نام خانوادگی همکار باشد .(از چاپ مقاله اکیداً خودداری فرمایید) سپس سی دی مقاله را به همراه 3 پرینت را به مدرسه تحویل نمایید.

 

مبنای تکمیل اطلاعات بر اساس تاریخ 2/1/88 می باشد که تمامی همکاران لازم است در تکمیل فرمها دقت لازم و کافی را داشته باشند .

کلیه همکارانی که به صورت یکجا به رتبه عالی رسیده اند لازم است در قسمت آموزش میزان 350 ساعت ضمن خدمت را درج نمایند.

 

کلیه همکاران دقت داشته باشند که مجری اجرای بخشنامه  دبیرستان دهخدا می باشد و از مراجعه به اداره آموزش و پرورش اکیدا خودداری فرمایند.

از تحویل مدارک اضافی شامل فرم 502 ، تقدیر نامه، گواهی های ضمن خدمت و کپی و... اکیدا خودداری نمایید .

 

 

 

 

 

 

 

با تشکر دبیرستان دهخدا